Lưu trữ thẻ: bộ não suy giảm

Não của thanh thiếu niên sau đại dịch có dấu hiệu lão hóa nhanh hơn

Não của nhiều thanh thiếu niên sống qua dịch Covid-19 có dấu hiệu lão hóa sớm

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Stanford (Mỹ) nhận thấy bộ não của những thanh thiếu niên sống qua đại dịch Covid-19 có dấu hiệu lão hóa sớm và sức khỏe tinh thần kém hơn.