Lưu trữ thẻ: bộ não

Bộ não cũng bị ảnh hưởng khủng hoảng khí hậu

Lũ lụt ở New York, vào tháng 10 năm 2012, sau cơn bão Sandy.

Tỷ lệ lo lắng, trầm cảm, tăng động giảm chú ý (ADHD), rối loạn căng thẳng sau sang chấn (PTSD) và bệnh Alzheimer ngày càng tăng có liên quan đến nhiệt độ cao và những thay đổi môi trường khắc nghiệt khác không? Vào cuối tháng 10/2012, một cơn bão cấp 3 tên Sandy đã […]