Lưu trữ thẻ: bỏng nhiệt

Hướng dẫn sơ cấp cứu đúng cách người bị bỏng nhiệt

Bỏng nhiệt

Khi xảy ra tai nạn bỏng, cần đưa người gặp nạn ra khỏi khu vực nguy hiểm, làm dịu mát vết bỏng và chuẩn bị cho các bước cấp cứu tiếp theo. Trong các loại bỏng thì bỏng nhiệt là thường gặp nhất. Bỏng nhiệt là bỏng do tiếp xúc với vật nóng như nước […]