Lưu trữ thẻ: Brevinin

Phát hiện nguồn dược liệu thay thế kháng sinh trong ếch hương Mẫu Sơn

Ếch hương có nhiều ở khu vực quanh núi Mẫu Sơn

Theo đó, nhóm học sinh Trường THPT chuyên Chu Văn An (Nguyễn Lê Minh Thư, lớp 12C2 và Nguyễn An Đông, lớp 11C2) đã nghiên cứu và nhận thấy Brevinin tự nhiên có trong da ếch với đặc tính kháng khuẩn và kháng nấm phổ rộng.