Lưu trữ thẻ: bữa ăn của vua

Giải mã bữa ăn của vị vua sống thọ nhất triều Joseon Hàn Quốc

Cháo Tarakjuk

Vị vua sống thọ nhất Joseon thích ăn chay, hay ăn cháo sữa, hạt dẻ và rất ít uống rượu. Theo sử sách, các vị vua triều đại Joseon có điều kiện sống và hưởng dịch vụ y tế tốt nhất thời bấy giờ. Tuy nhiên, tuổi thọ của họ không dài. Tuổi thọ trung […]