Lưu trữ thẻ: bệnh chuyển hóa

Chế độ ăn uống của cha ảnh hưởng sức khỏe con cái

Chế độ ăn uống của người cha trước khi thụ thai ảnh hưởng đến sức khỏe của con họ - Ảnh: Earth.com

Một nghiên cứu mới cho thấy chế độ ăn uống của người cha trước khi thụ thai có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của con cái. Việc tập trung vào sức khỏe và chế độ ăn uống của cha có thể ngăn ngừa các bệnh chuyển hóa ở trẻ.