Lưu trữ thẻ: biến thể phụ XBB

Những điều cần biết về biến thể XBB.1.16 đang gia tăng tại Châu Á

Biến thể XBB.1.16 là một biến thể phụ của Omicron

Biến thể XBB.1.16 (Arcturus) được WHO xếp vào nhóm biến thể đang được theo dõi. Tỷ lệ ca nhiễm biến thể này đang gia tăng ở các nước châu Á bao gồm cả các nước Đông Nam Á như Indonesia hay Thái Lan. Tới nay Việt Nam chưa phát hiện ca nhiễm biến thể Covid-19 này.