Lưu trữ thẻ: bộ y tế

Triển khai bệnh án điện tử rất chậm, do đâu?

Cả nước có gần 1.400 bệnh viện, nhưng đến nay chỉ có 77 bệnh viện triển khai bệnh án điện tử, dù thực hiện thì có lợi cho cả người bệnh và bệnh viện. Bộ Y tế cũng nhận định việc triển khai bệnh án điện tử đang thực hiện rất chậm.

Đề xuất mức phụ cấp nghề cao nhất với nhân viên y tế khi cải cách tiền lương từ 1-7

Bộ trưởng Đào Hồng Lan cho hay khi xây dựng chế độ tiền lương mới, dự kiến từ 1-7, đã đề nghị thực hiện phụ cấp theo nghề cao nhất đối với viên chức ngành y tế.