Lưu trữ thẻ: biến thể BQ.1.1

Hai biến thể Covid-19 có khả năng né tránh miễn dịch tốt nhất đến nay

XBB.1 chỉ khác XBB là phần protein gai.

XBB, biến thể phụ mới của Omicron có khả năng né tránh miễn dịch hiệu quả nhất từ trước đến nay, đang lây lan mạnh ở Singapore. Biến chủng thuộc nhóm XBB cũng đã xuất hiện tại Mỹ.