Lưu trữ thẻ: biến thể xbb

Xuất hiện biến thể nguy hiểm nhất của Covid-19

Biến thể XBB đang gây ra làn sóng đại dịch mới ở Singapore.

Một biến thể phụ mới của Omicron, được gọi là XBB, đang làm bùng lên làn sóng Covid-19 mới Singapore.

Hai biến thể Covid-19 có khả năng né tránh miễn dịch tốt nhất đến nay

XBB.1 chỉ khác XBB là phần protein gai.

XBB, biến thể phụ mới của Omicron có khả năng né tránh miễn dịch hiệu quả nhất từ trước đến nay, đang lây lan mạnh ở Singapore. Biến chủng thuộc nhóm XBB cũng đã xuất hiện tại Mỹ.